Dau Xa Sunsilk Ong Muot Rang Ngoi (320g)
Dầu gội Sunsilk Óng Mượt Rạng Ngời 900g (MSP 67138189)
Dầu Xả Sunsilk Mềm Mượt Diệu Kỳ 320G
Dầu gội Sunsilk Mềm Mượt Diệu Kỳ 900g (MSP 67138190)
Dầu gội Sunsilk Mềm Mượt Diệu Kỳ 650g (MSP 67102863)