Dầu gội Sunsilk Óng Mượt Rạng Ngời 170g
Dau Xa Sunsilk Ong Muot Rang Ngoi 21039604 (170g)
Dầu gội Sunsilk Óng Mượt Rạng Ngời 900g (MSP 67138189)
Dầu Xả Sunsilk Mềm Mượt Diệu Kỳ 320G